Pokaż planer

Logowanie podróżnika

Zostań głównym przewodnikiem - dodawaj miejsca, wystawiaj oceny, wygrywaj nagrody!

Wyszukaj atrakcje

 • Ciechanów, mazowieckie

  Opis miasta

   

  Ciechanów – miasto w województwie mazowieckim, siedziba powiatu ciechanowskiego.

  W latach 1975-1998 miasto było stolicą województwa ciechanowskiego. Położone jest ok. 100 km na północ od Warszawy, nad rzeką Łydynią. Ma powierzchnię 32,51 km². Według danych z 30 czerwca 20052, liczyło 46 112 mieszkańców.

  Historia

  Na przełomie VI/VII wieku ukształtowało się ciechanowskie państwo plemienne zajmujące tereny wydzielane przez zachodnie lasy w okolicy Żuromina, od północy pogranicze pruskie, od wschodu Puszcza Kurpiowska oraz lasy na południu w rejonie rzek Wisły, Wkry i Narwi. Prawdopodobnie w X wieku wchodzi w skład monarchii piastowskiej.

  Historycy podają, że w Ciechanowie, w miejscu gdzie dziś stoi kościół Farny, w czasach pogańskich stał gród warowny oraz świątynia Swarożyca, a pobliska góra zwana dziś Farską, nosiła wówczas nazwę Góry Swarożyca, lub po prostu Swarskiej Góry. Gród posiadał obsadę zbrojną szacowaną na ok. 3 tys. zbrojnych (Bogusław Gierlach "Zapiski Ciechanowskie, tom II s. 9-12, MOBN Ciechanów 1977 oraz "Studia nad archeologią średniowiecznego Mazowsza", Warszawa 1975, s. 24). Prawdopodobnie pod Ciechanowem został stłumiony "bunt Miecława" mający związek z reakcją pogańską, wydarzenie znane również jako pacyfikacja Mazowsza. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1065 r. z dokumentu mogilnickiego wydanego przez Bolesława Szczodrego w którym to nadaje ziemie Kościołowi. W XII w. gród był wielokrotnie najeżdżany przez Pomorzan, Prusów i Jaćwingów, Litwinów, a później przez zakon krzyżacki. Stanowił jeden z najważniejszych ośrodków obronnych na północnym Mazowszu.

  Ciechanów przez cały czas był siedzibą kasztelani (potwierdzone w poł. XIII wieku). Listę kasztelanów rozpoczyna w aktach w 1254. Rethiborius Castellanus de Techanow (Racibor, Kasztelan Ciechanowa). W 1266 r. książę czerski Konrad II nadał Ciechanowowi prawa miejskie.

  W czasach rozdrobnienia dzielnicowego Ciechanów staje się osobnym księstwem, którego książęta nosili tytuł: dominus et heres lub dominus et princeps Ciechanoviensis). Pierwszym Piastem noszącym ten tytuł był Kazimierz I 1329-1355) syn Trojdena I (1284/86-1341). Po śmierci Kazimierza I władzę obejmuje jego brat Siemowit III zwany Starszym (1326- 16 VI 1381).

  Pomyślny okres dla miasta trwał od XIV do XVI w. W tym czasie liczba mieszkańców sięgnęła 5 tys. Kupcy ciechanowscy handlowali nawet z odległymi miastami, odbywały się wielkie targi i zjazdy rycerstwa. Pod koniec XIV w., na mokradłach Łydyni książę Siemowit III Starszy, rozpoczął budowę zamku. Jego syn Janusz I sprowadził do Ciechanowa zakon augustianów, którzy rozpoczęli w połowie XV w. budowę kościoła i klasztoru (obecnie kościół pw. św. Tekli)

  W 1526 r. po śmierci ostatnich książąt mazowieckich Ciechanów włączono do Korony. Miasto i okolice zostały przekazane jako wiano ślubne królowej Bonie, która przyczyniła się znacznie do rozwoju miasta.

  W 1559 r. spisano w Ciechanowie prawo bartne po raz pierwszy w Polsce jako samodzielny dokument. Obejmowało ono starostwa przasnyskie oraz ciechanowskie.

  Wraz z wiekiem XVII nastąpił powolny upadek miasta, spowodowany najazdami szwedzkimi i pożarami. Ciechanów długo nie mógł powrócić do dawnej świetności.

  Po II rozbiorze Polski Sejm Rzeczypospolitej podniósł miasta do rangi stolicy województwa. Po III rozbiorze Ciechanów stał się prowincjonalnym miastem w powiecie przasnyskim.

  W 1806 r. podczas kampanii Napoleona na Mazowszu miasto zostało ograbione i zniszczone. W XIX w. ludność Ciechanowa aktywnie wspierała dążenia niepodległościowe. W okolicy toczyło się wiele walk powstańczych. Pod koniec XIX w. nastąpiło ożywienie gospodarcze. W 1864 r. zbudowano tu pierwszy na Mazowszu browar parowy. Trzy lata później Ciechanów stał się miastem powiatowym. W 1877 r. dotarła tu kolej nadwiślańska, a w 1882 r. wybudowano cukrownię.

  Wybuch I wojny światowej i kilkakrotne zniszczenie, zahamowały rozwój miasta. W 1915 r. pod Ciechanowem przebiegała linia frontu niemiecko-rosyjskiego.

  Ważną rolę odegrał Ciechanów w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. podczas bitwy nad Wkrą. Miasto stanowiło ważny punkt obrony bolszewickiej (mieścił się tu sztab korpusu). Wypad 203 pułku ułanów 15 sierpnia 1920 r. doprowadził do zajęcia, rozbicia sztabu i zniszczenia głównego ośrodka łączności, co stworzyło dogodne warunki do działań 5 armii gen. W. Sikorskiego i rozpoczęcia ofensywy znad Wieprza.

  Wraz z odzyskaniem niepodległości, mimo trudności i kryzysów, przystąpiono do odrabiania zacofania narosłego w okresie niewoli. Następuje ożywienie gospodarcze, rozpoczęto realizację długofalowych planów rozwojowych. Szczególnie wiele uczyniono w zakresie oświaty i kultury, tworząc powszechnie akceptowany wzorzec kultury regionalnej. Ciechanów nadal pełnił funkcje powiatowe w obrębie woj. warszawskiego, a jego ludność wzrosła w latach 1921-1938 z 12 tys. do 15,5 tys. osób. Należy też podkreślić rolę, jaką w życiu miasta odgrywał 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.

  Z 3 września na 4 września 1939 r. miasto zostało zajęte przez Niemców. Ciechanów został wcielony do Rzeszy i przemianowany na niem. Zichenau jako stolica Rejencji Ciechanowskiej. Rozpoczęła się eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej. Zbudowano 3 obozy pracy, tysiące mieszkańców miasta wywieziono lub rozstrzelano. W mieście stacjonowało komando SS (skierowane m.in. do Jedwabnego).

  Z okupantem walczyły tu odziały Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej. 17 stycznia 1945 r. Ciechanów został zdobyty przez oddziały Armii Czerwonej z II Frontu Białoruskiego. Dzień wcześniej, w nocy z 15 na 16 stycznia, hitlerowcy aresztowali i rozstrzelali ok. 100 mężczyzn, których podejrzewali o współpracę z podziemiem.

  Po wojnie nastąpił szybki rozwój miasta. W latach 60. XX w. zbudowano kilka filii zakładów przemysłowych z Warszawy. Najlepszym okresem były lata po 1975 r., kiedy Ciechanów był stolicą województwa ciechanowskiego. Po 1989 r. miasto dotknęła fala bezrobocia. W 1998 Ciechanów stał się miastem powiatowym.

  Pochodzenie nazwy miasta

  Według legendy założycielem Ciechanowa był Ciechan, który w prasłowiańskich czasach szukał dogodnego miejsca na założenie rodziny. Trafił na dobrze usytuowany wzgórek wśród rozległych, pełnych grubego zwierza borów, otoczony z trzech stron rozlewiskami rzeki i urodzajnymi glebami. Zbudował na nim szałas i spłodził ze swoją żoną Dobrogniewą dziesięciu synów, z którymi, gdy dorośli, wzniósł drewniany, obszerny gród.

  Zabytki

  • Zamek Książąt Mazowieckich z XV wieku – ruiny.
  • Farska Góra – grodzisko z XI (VII) w., na górze neogotycka dzwonnica (1889).
  • Kościół farny w Ciechanowie (XVI w.)
  • Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Płońskiej – założony na początku XIX w., z licznymi starymi, zabytkowymi grobami
  • Cmentarz żydowski w Ciechanowie – założony pod koniec XIX w.
  • Średniowieczny układ urbanistyczny (z rynkiem i trójkątnym placem przedlokacyjnym)
  • Kościół poaugustiański (XVI w.) i budynek d. klasztoru (XVII w.)
  • Ratusz (XIX w.)

  Zabytki nieistniejące

  • kościół św. Małgorzaty - gotycki, murowany, wzmiankowany ok. 1427 r. Remontowany w 1678 r. Od poł XVIII w. w ruinie. Rozbiórki dokonali Prusacy - po 1797 r. (lokalizacja: skrzyżowanie obecnych ulic Kilińskigo i 17-go Stycznia)
  • kościół św. Ducha - murowany, na planie kwadratu, jednonawowy - erygowany w 1533 r., remontowany w latach 1632-74. W XVIII w. w ruinie. Rozebrany po 1797 r. (lokalizacja: posesja Ropelewskich przy ul. Warszawskiej 25)
  • kościół św. Piotra - wzmiankowany w 1598 r. jako najstarsza świątynia parafialna (XII w.?) Drewniany, jednonawowy o czerech oknach. W ruinie od XVIII w. Rozebrany na pocz. wieku XIX. (lokalizacja: posesja Lenca przy ul. Augustiańskiej, róg Orylskiej)

  Kultura

  • Centrum Kultury i Sztuki
  • Muzeum Szlachty Mazowieckiej
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna
  • Kino Łydynia

  Imprezy cykliczne

  • Kupalnocka - Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
  • Dionizje - Festiwal Teatralny
  • Powrót Szwoleżerów Gwardii
  • Blues na dołku - Spotkania z bluesem
  • Ciechanovia Cantans - Międzynarodowy Festiwal Chóralny

  Organizacje artystyczne

  • Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej
  • Mały Ciechanów - Ludowy Zespół Artystyczny
  • Exodus - Teatr
  • Horrendus - Zespół Muzyki Dawnej
  • Sine Nomine - Chór, Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne

  Baza sportowo-rekreacyjna

  • Stadion Miejski przy ul. 3 Maja 7
  • Pływalnia przy ul. 17 Stycznia 60B
  • Basen otwarty przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
  • Kąpielisko otwarte „Krubin"
  • Obiekt hotelowo-gastronomiczny „Olimpijski"
  • hale sportowe:
  1. hala sportowa przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 8
  2. hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3
  3. hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4
  4. hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 7

   

  Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciechanów
 •  

   

   

   

  Ocena:

    0.00 / 5

  1
  2
  3
  4
  5
  Oceniono!

  Ocen: 0

  Lokalizacja na mapie

  Wyznacz trasę dojazdu z:

  Zdjęcia

  Zobacz atrakcje z: Ciechanów

  • Barbakan Barbakan

   Barbakan – element średniowiecznego budownictwa obronnego, ważny składnik fortyfikacji miejskich, zazwyczaj w formie okrągłej, murowanej budowli wysuniętej przed linię murów obronnych i połączonej z bramą miejską za pośrednictwem osłoniętego...  Zobacz wszystkie

  Ciechanów - dojazd, informacje, zdjęcia, kontakt

  Komentarze

   

  Brak komentarzy.

   

  Dodaj Komentarz

  Dodaj komentarz będąc niezalogowanym. Pamiętaj, że osoba zarejestrowana w naszym serwisie ma znacznie więcej możliwości.

  Autor:

   
   
   
 • Noclegi w Polsce

  www.e-wyjazd.pl

  - noclegi, pokoje, kwatery,
  agroturystyka, SPA

  - darmowa baza noclegowa

 • Hotele w Polsce

  www.hotele.e-wyjazd.pl

  - do 75% taniej

  - ponad 10 000 hoteli

  - rezerwacje online

  - płacisz dopiero w hotelu

 • Polecamy

  www.jeziorolubie.e-wyjazd.pl

  Domek letniskowy nad jeziorem Lubie,
  Linowo, Drawsko Pomorskie

  Bezpośredni dosŧęp do jeziora.

 • Kontakt

  Śledź nas na: Śledź nas na śledziku

  Śledź nas na: Śledź nas na facebook'u